Rastlinné akvária: Ako založiť rastlinné akvárium svojpomocne

Rastlinné akvária: Ako založiť rastlinné akvárium svojpomocne

Rastlinné akvárium dodá vašej domácnosti nádych prírody a moderný vzhľad. Poradíme vám, ako založiť rastlinné akvárium a ako založiť akvárium bez techniky. Aké rastliny sú do neho vhodné a kedy začať hnojiť novo založené akvárium? Prečítajte si v dnešnom článku.

Rastlinné akvária

Rastlinné akvária predtým patrili medzi najnáročnejšie sladkovodné akvária. Dnes rozlišujeme high-tech a low-tech rastlinné akvária. High-tech rastlinné akvária vyžadujú vhodné zariadenie, techniku, a pridávanie CO2. Naopak low-tech rastlinné akvária nepotrebujú žiadnu špeciálnu techniku, nezávisia na žiadnom zariadení a nevyžadujú pridávanie oxidu uhličitého.

Ešte než si vysvetlíme, ako založiť rastlinné akvárium, je vhodné mať povedomie o možných komplikáciách, ktoré so sebou low-tech rastlinné akvária prináša. Nedostatok väčšieho množstva CO2 v low-tech nádržiach v podstate znamená, že tu bude v porovnaní s high-tech rastlinnými akváriami dochádzať k oveľa pomalšiemu rastu rastlín. Nižšie tempo rastu tak znamená aj nižší príjem živín. V dôsledku toho môžu rastliny prežívať čisto len zo živín dodávaných do systému rybami a rozkladajúcim sa krmivom.

Pretože sú rastliny aj riasy v low-tech akváriách limitované nízkym množstvom CO2, pri slabšom osvetlenínelimitnom množstve živín sa rastliny dokážu týmto podmienkam prispôsobiť oveľa lepšie ako riasy. Je teda dôležité mať v nádrži veľké množstvo rastlinnej biomasy, aby rastliny čo najrýchlejšie zrecyklovali akýkoľvek amoniak, ktorý sa v systéme objaví z rozkladajúceho sa kŕmenia alebo rybích exkrementov.

Ako založiť akvárium bez techniky?

Ako založiť rastlinné akvárium? Low-tech nádrže označujú rastlinné akvária, do ktorých nie je aktívne pridávaný oxid uhličitý, a ktoré nevyžadujú komplikované vybavenie ani náčinie, ktoré je s používaním CO2 v nádržiach spojené. V týchto nádržiach sa používa slabšie osvetlenie, než v high-tech akváriách. Rastliny tu však rastú výrazne pomalšie ako v nádržiach, kam je CO2 pravidelne pridávaný.

Veľmi dôležitý je výber správneho substrátu. Pre túto techniku ​​je obvykle vhodný akýkoľvek porézny substrát s vysokou hodnotou CEC (Cation Exchange Capacity – katiónová výmenná kapacita). Na dno nádrže sa obvykle odporúča pridať hrsť rašeliny. Rovnako do nového substrátu môžete pridať trochu kalu z už založenej nádrže a vyžmýkajte filtračnú náplň zo zabehnutého filtra. Tým sa v novom substráte urýchli vznik kolónií užitočných baktérií.

ako zalozit rastlinne akvárium

Osvetlenie zohráva extrémne dôležitú úlohu v každom rastlinnom akváriu. Je to sila, ktorá riadi rýchlosť fotosyntézy u rastlín. V prípade low-tech akvárií je dôležité osvetlenie obmedziť. S väčšou intenzitou svetla a fotoperiódy nebudú rastliny rásť lepšie a rýchlejšie – iba tým podporíte rast rias. Pri zabiehaní akvária je vhodné udržiavať dĺžku fotoperiódy iba okolo 6 hodín. Po niekoľkých týždňoch ju potom môžete zvýšiť na 8 až 9 hodín.

Dno nového rastlinného akvária veľmi husto vysádzajte. To znamená, že by nemalo byť vidieť viac ako 10 – 15 % substrátu. Snažte sa, aby aspoň 50% počiatočných rastlín boli rýchlo rastúce druhy. Tie vám pomôžu odčerpávať z vody živiny a zabehnúť akvárium rýchlou recykláciou amoniaku z rybích výkalov a rozkladajúcej sa organickej hmoty. Akonáhle sa všetky rastliny uchytia a začnú dobre rásť, môžete ich začať pomaly nahrádzať inými rastlinami, ktoré chcete skutočne pestovať. Vždy dbajte na to, aby ste mali veľké množstvo zdravej rastlinnej biomasy. Príliš časté zastrihávanie a presádzanie môže viesť k premnoženiu rias v dôsledku náhlej zmeny množstva zdravej rastlinnej biomasy v nádrži.

Filter v rastlinnom akváriu musí mať dostatočné prúdenie. Objem nádrže by mal prečerpať aspoň 10-15x za hodinu. Vode prúdiace z výstupu filtra späť do nádrže nesmú nič prekážať, aby mohla v nádrži správne cirkulovať. To pomôže rovnomerne distribuovať živiny medzi rastliny a zabrániť vzniku oblastí so stojatou vodou. Tam sa rastlinám nemusia dostávať živiny, v dôsledku čoho začnú odumierať a dávať priestor riasam.

vodne rastliny akvárium

Kedy začať hnojiť novozaložené akvárium?

Po dvoch týždňoch od založenia nového akvária možno na rastlinách spozorovať, že ľahko povyrástli. Ide o dobré znamenie, že sa rastlinám darí. To je prvý impulz na to, aby ste akvárium začali hnojiť.

Živiny do rastlinného akvária je potom vhodné dávkovať raz za 1–2 týždne. Keďže rastlinné akvária nevyžadujú výmenu vody, je vždy lepšie cieľové dávky živín radšej trochu znížiť, aby ste predišli postupnému hromadeniu živín v systéme. Rovnako nezabudnite raz za mesiac až dva týždenné dávku hnojiva vynechať. Tým rastlinám umožníte vyčerpať všetky prebytočné živiny, ktoré by sa mohli časom vo vode nahromadiť.