Ako odvzdušniť kúrenie: Postup a kedy odvzdušnenie vykonať

Ako odvzdušniť kúrenie: Postup a kedy odvzdušnenie vykonať

Na úsporu nákladov na vykurovanie a optimálne využitie vyrobeného tepla sa odporúča kúrenie pravidelne odvzdušňovať. V dnešnom článku vám vysvetlíme, ako sa vykonáva odvzdušnenie radiátorov, ako spoznať, kedy odvzdušniť kúrenie a ako správne odvzdušniť kúrenie, aby ste si mohli užívať teplo domova.

Odvzdušnenie kúrenia

Čo je odvzdušnenie kúrenia? Prečo odvzdušniť kúrenie a ako spoznať zavzdušnené kúrenie? Zavzdušnené kúrenie je kúrenie, ktoré nevykonáva svoju funkciu správne. Dôvodom je vzduch, ktorý sa do trubiek dostal spolu s vodou. Tieto vzduchové bubliny potom spôsobia, že kúrenie nedokáže miestnosť vykúriť vôbec, alebo len s veľkými ťažkosťami (a oveľa nákladnejšie). Radiátory síce idú naplno, ale na dotyk sú vlažné a vám ich stále zima. Ako problém eliminovať?

Riešenie tkvie v odvzdušnení kúrenia. Odvzdušnenie kúrenia chápeme v zmysle odstránenia nežiaduceho vzduchu z vykurovacej sústavy pomocou ventilu. Odvzdušnenie radiátorov by ste mali vykonávať pravidelne, aby ste zaistili ich optimálny chod.

Ako odvzdušniť kúrenie

Odvzdušnenie radiátorov zvládnete sami, ak bývate v rodinnom dome s vlastným vykurovaním. Odvzdušnenie kúrenia v rodinnom dome vykonávajte postupne od najnižšieho poschodia po najvyššie.

Ak bývate v bytovke či panelovom dome, s odvzdušnením sa budete stretávať iba v prípade, že máte etážové kúrenie, alebo obývate byt na najvyššom poschodí. Odvzdušnenie kúrenia v paneláku vyžaduje spoluprácu všetkých obyvateľov domu. Pokiaľ nastal problém s vykurovaním, je potrebné, aby všetky byty súčasne na niekoľko dní svoje radiátory nastavili na najvyššiu možnú teplotu a otvorili termostatickú hlavicu. Vzduch z najnižších poschodí potom vystúpi až hore k tým, ktoré majú radiátory vybavené odvzdušňovacími ventilmi.

odvzdusnenie kurenie

Ako správne odvzdušniť kúrenie?

Na odvzdušnenie radiátorov je potrebný odvzdušňovací kľúč, ale postačí vám aj skrutkovač. Majte po ruke aj handru či staré uteráky a vedro.

Ako odvzdušniť kúrenie – krok za krokom:

  1. Vypnite obehové čerpadlo. Následne vyčkajte minimálne 30 minút (ideálne 60 minút), než s odvzdušnením začnete. Je totiž nevyhnutné, aby sa všetok vzduch akumuloval hore. Ak nemáte prístup k obehovému čerpadlu, tento krok môžete preskočiť.
  2. Nastavte termostat, poprípade termostatickej hlavice, na najvyšší stupeň. Ak máte radiátory na viacerých poschodiach, začnite od toho najnižšieho. Pripravte si potrebné náradie. Nájdite odvzdušňovací ventil; ten sa spravidla nachádza po strane radiátora, alebo v prípade vykurovacieho rebríka v jeho hornej či spodnej časti a dajte pod neho vedierko.
  3. Otvorte odvzdušňovací ventil. Ventil otvoríte otočením doľava o pol otáčky pomocou kľúča či skrutkovača. Otáčajte pomaly, kým nebudete počuť syčanie vzduchu. Syčanie indikuje únik vzduchových bublín nahromadených v kúrení, ktoré bránia cirkulácii vody. Pozor – vzduch môže byť horúci!
  4. Ventil zatvorte, až začne vytekať voda. Akonáhle prestanete počuť syčanie vzduchu a z ventilu začne kvapkať voda, je to pre vás signál, aby ste ventil opäť zatvorili. Rovnakým spôsobom môžete odvzdušniť ďalšie radiátory.
  5. Počkajte 30 minút a celý postup opakujte. Ventil otáčajte pomaly, kým zase nebudete počuť syčanie. Tentokrát ho však nezatvárajte hneď, ako uvidíte kvapky vody. Vodu nechajte vytiecť do vedra, kým neodtečie približne pol decilitra. Nezabudnite chrániť vaše podlahy a steny handrou.
  6. Zatvorte odvzdušňovací ventil. V tejto chvíli by vo vykurovacom systéme nemal byť obsiahnutý žiadny vzduch. Skontrolujte, či je tlak vody vo vykurovacom okruhu dostačujúci.
  7. Zapnite obehové čerpadlo. Ak nemáte prístup k obehovému čerpadlu, tento krok môžete preskočiť.

Prečo odvzdušniť kúrenie?

Vykurovací systém vedie pri vykurovaní miestnosti horúcu vodu každým radiátorom. Po dlhšej prevádzke sa však do kúrenia dostáva vzduch, kvôli čomu horúca voda nemôže správne cirkulovať.

odvzdusnenie radiátorov

Ako spoznať, kedy odvzdušniť kúrenie?

Zavzdušnené kúrenie poznáte podľa toho, že vydáva neobvyklé zvuky a hreje málo a nerovnomerne, a to aj napriek tomu, že ste termostat nastavili na najvyššiu teplotu. Radiátory na dotyk môžu byť v hornej časti studené av spodnej časti teplé, niekedy môžu byť celé vlažné alebo dokonca úplne studené. Pokiaľ sa v nich ozýva bublavý či špluchavý zvuk, alebo syčanie, prívod púšťa vodu do vzduchovej bubliny, teda nastal čas, kedy odvzdušniť kúrenie.

Okrem zníženej kvality bývania zavzdušnené kúrenie vedie aj k trvalo vyšším nákladom na vykurovanie. V dôsledku totiž musíte kúriť oveľa častejšie, pretože sa miestnosti nikdy úplne nevyhrejú.

Ako odvzdušniť kúrenie bez ventilu?

Ak ste na vašom kúrení nenašli odvzdušňovací ventil, bohužiaľ nezostáva nič iné, než si na pomoc zavolať odborníka. Ten by mal posúdiť, či je problém možné vyriešiť vypustením a novým napustením vykurovacej sústavy, alebo sa bude musieť radiátor kompletne vymeniť. Obľúbeným riešením je výmena liatinových radiátorov za plechové, ktoré majú automatický odvzdušňovací ventil.