Revízie kotlov: ako často je potrebné a akých kotlov sa týka?

Majitelia plynových kotlov alebo kotlov na tuhé palivá by mali venovať dostatočnú pozornosť ich pravidelnej kontrole. Pravidelná údržba dokáže zabrániť škodám na majetku aj zdraví, a zároveň je kľúčom k zníženiu spotreby energií. Pre niektoré kotly je