Kontrola bleskozvodu: ako často a prečo by sa mala vykonávať?

Všetci poznáme systémy ochrany pred bleskom a prepätím. Bleskozvody chránia všetky budovy už od polovice 18. storočia. Je to zásluha vynálezcu Prokopa Diviša, ktorý prvý z nich postavil ako „meteorologický stroj“ vo svojej farskej záhrade v Příměticiach pri Znojme.